Tips som hjälper dig att välja rätt fästdon till rätt jobb.

 

1. Utgå från materialet du fäster i

Det kan exempelvis vara en regel i trä eller en balk i stål. Vi har fästdon som kan fästas i följande material: • Trä • Tunt stål/profil • Tjockt stål/balk • Plåt/plåt • Betong

Det är viktigt att veta vad man fäster i eftersom i stort sett alla fästdon är utformade för ett speciellt material. Varje skruv, spik eller nit är avsedd för en speciell applikation.

2. Välj produktområde

Vi har delat in vårt sortiment i avsnitt som utgår från infästningsmaterial och vad man ska fästa.

3. Välj korrosivitetsklass

Med korrosivitetsklass menas den miljö där fästdonet är tänkt att användas. Vårt sortiment omfattar korrosivitetsklasserna C1-C4 vilket motsvarar från ren inomhusmiljö till utomhusmiljö med aggressiva luftföroreningar. Tänk på att rostfria infästningar visserligen kostar mer i inköp men oftast är mer ekonomiskt i längden. Att välja rostfritt är en billig försäkring.

4. Rätt korrosivitetsklass

Ratt_korrosivitetsklass
Det är viktigt att veta vilka krav man behöver ha på infästningens korrosionsmotstånd. Vårt sortiment innehåller infästningar avsedda för korrosivitetsklass C1-C4. Det motsvarar miljöer från ren inomhusmiljö till utomhusmiljö med aggressiva luftföroreningar eller saltbemängd luft. Tänk på att rostfria infästningar visserligen kostar mer i inköp, men oftast är mer ekonomiskt i längden. Att välja rostfritt är ofta en billig försäkring.

5. Rätt borrkapacitet och dimension

Ratt_borrkapacitet_och_dimension
När du använder borrskruv är det viktigt att veta tjockleken på godset du ska fästa in i. En borrskruv för stål är alltid anpassad för ett speciellt intervall av tjocklek på underlaget. Tänk på att spetsen aldrig kan borra mer än sin egen längd. Dimensionen ska väljas utifrån belastning och övriga förutsättningar.

6. Rätt klämlängd

Ratt_klamlangd
Var noga med att klämlängden (KL) på skruven räcker till. Klämlängden räknas alltid från utsidan av ytskiktet till insidan av underlaget du fäster in i. Du ska alltså alltid räkna med både ytskikt och underlag i klämlängden.

7. Rätt kulör

 
Ratt_kulor
Om infästningen ska vara i en kulör, som matchar byggplåten, är det viktigt att välja kulör med omsorg. Kontrollera kulören mot plåttillverkarens beteckningar och kulörprover. Fel kulör kan or- saka onödiga väntetider och högre kostnader. Läs mer om Unites styrka när det gäller lackerad byggskruv på sida 96-97.

8. Rätt skruvdragare och varvtal

Ratt_skruvdragare
Rekommenderat varvtal för borrande skruv finner du under monteringsanvisningar på sida 100. Det finns också med på förpackningarna, så att det alltid finns tillgängligt för montören. När du monterar borrande skruv är det viktigt att du gör det med rätt varvtal.

9. Rätt hylsor och bits

Ratt_hylsor_och_bits
Byt ut slitna hylsor, eftersom de annars kan skada lackering och ytbehandling på skruven. Magnethylsor bör ej användas till lackerad byggplåtskruv. De drar till sig borrspånor som sedan fastnar i lacken på skruvarna och rostar.

10. Undvik läckage

undvik_lackage
Överdra aldrig skruvar med tätningsbricka så att gummit ”flyter ut”. Materialet i våra tätningsbrickor är av mycket hög kvalitet, men kan deformeras om de dras för hårt.