M - Montage till gips

Rotera enheten för att kunna läsa & navigera enklare


L - Skivskruv

Rotera enheten för att kunna läsa & navigera enklare


K - Plastplugg

Rotera enheten för att kunna läsa & navigera enklare


K - Montage till lättbetong

Rotera enheten för att kunna läsa & navigera enklare


K - Montage till betong, sten m.m.

Rotera enheten för att kunna läsa & navigera enklare


H - Trä till stålbalk

Rotera enheten för att kunna läsa & navigera enklare


H - Trä till lättbalk

Rotera enheten för att kunna läsa & navigera enklare


FC - Gängpressande typ C till lättbalk

Rotera enheten för att kunna läsa & navigera enklare


FB - Gängpressande typ B till stålbalk

Rotera enheten för att kunna läsa & navigera enklare