Rätt infästning till

rätt jobb

Rätt infästning är en av de viktigaste komponenterna i de flesta konstruktioner. Att välja rätt skruv, nit eller annan infästning är viktigt, och inte alltid så lätt. Olika material ska sammanfogas. Material, dimension, klämlängd och borrkapacitet – det är mycket som ska stämma för att slutresultatet ska bli det rätta.

Ett brett sortiment och en erfaren leverantör gör jobbet lättare. Hos U-nite finns fästelement för de flesta användningsområden. Här har vi samlat information och goda råd som hjälper dig hitta rätt bland våra produkter. Där råden tar slut, tar kontakten med U-nite vid. Kontakta oss.

Produktvalsguiden

1. Utgå från materialet du fäster i

Det kan exempelvis vara en regel i trä eller en balk i stål. Vi har fästdon som kan fästas i följande material:

  • Trä
  • Tunt stål/profil
  • Tjockt stål/balk
  • Plåt/plåt
  • Betong

Det är viktigt att veta vad man fäster i eftersom i stort sett alla fästdon är utformade för ett speciellt material. Varje skruv, spik eller nit är avsedd för en speciell applikation.

2. Välj produktområde

Vi har delat in vårt sortiment i avsnitt som utgår från infästningsmaterial och vad man ska fästa.

3. Välj korrosivitetsklass

Med korrosivitetsklass menas den miljö där fästdonet är tänkt att användas. Vårt sortiment omfattar korrosivitetsklasserna C1-C5 vilket motsvarar från ren inomhusmiljö till utomhusmiljö med aggressiva luftföroreningar. Tänk på att rostfria infästningar visserligen kostar mer i inköp men oftast är mer ekonomiskt i längden. Att välja rostfritt är en billig försäkring.

4. Rätt korrosivitetsklass

Det är viktigt att veta vilka krav man behöver ha på infästningens korrosionsmotstånd. Vårt sortiment innehåller infästningar avsedda för korrosivitetsklass C1-C5. Det motsvarar miljöer från ren inomhusmiljö till utomhusmiljö med aggressiva luftföroreningar eller saltbemängd luft. Tänk på att rostfria infästningar visserligen kostar mer i inköp, men oftast är mer ekonomiskt i längden. Att välja rostfritt är ofta en billig försäkring.

5. Rätt borrkapacitet och dimension

När du använder borrskruv är det viktigt att veta tjockleken på godset du ska fästa in i. En borrskruv för stål är alltid anpassad för ett speciellt intervall av tjocklek på underlaget. Tänk på att spetsen aldrig kan borra mer än sin egen längd. Dimensionen ska väljas utifrån belastning och förutsättningar.

6. Rätt klämlängd

Var noga med att klämlängden (KL) på skruven räcker till. Klämlängden räknas alltid från utsidan av ytskiktet till insidan av underlaget du fäster in i. Du ska alltså alltid räkna med både ytskikt och underlag i klämlängden.

7. Rätt kulör

Om infästningen ska vara i en kulör, som matchar byggplåten, är det viktigt att välja kulör med omsorg. Kontrollera kulören mot plåttillverkarens beteckningar och kulörprover. Fel kulör kan or- saka onödiga väntetider och högre kostnader. Läs mer om Unites styrka när det gäller lackerad byggskruv på sida 96-97.

8. Rätt skruvdragare och varvtal

Rekommenderat varvtal för borrande skruv finner du under monterings- anvisningar på sida 100. Det finns också med på förpackningarna, så att det alltid finns tillgängligt för montören. När du monterar borrande skruv är det viktigt att du gör det med rätt varvtal.

9. Rätt hylsor och bits

Byt ut slitna hylsor, eftersom de annars kan skada lackering och ytbehandling på skruven. Magnethylsor bör ej användas till lackerad byggplåtskruv. De drar till sig borrspånor som sedan fastnar i lacken på skruvarna och rostar.

10. Undvik läckage

Överdra aldrig skruvar med tätningsbricka så att gummit ”flyter ut”. Materialet i våra tätningsbrickor är av mycket hög kvalitet, men kan deformeras om de dras för hårt.