Leverantör

Normek

Fakta

Tak- och fasadbyggnationer med stålbalk etc.

Infästning

Unite infästningar för bland annat lätt- och stålbalkar