Leverantör

Nifab – Nor­diska Industribyggen och Fasad

Fakta

Rustas nya centrallager

Infästning

Unite infästningar för tak-, ytter- och innervägg