Vår vision & mission

”Vi skall alltid vara kundens självklara val gällande infästningar med ett branschledande sortiment och smarta lösningar för ett hållbart och säkert byggande.”

Genom:

 • Hög kvalité
 • Kunskap & support
 • Hög leveranssäkerhet
 • Nya lösningar – även kundunika
 • Egna unika varumärken
 • Tillit & ett jordnära förhållningssätt
 • Ergonomiska lösningar
 • Stort Miljöansvar
 • Ordning & reda

Som skapar:

 • Hållbart & förenklat byggande
 • Förtroende & trygghet
 • Framgång för våra kunder

Därför lönar det sig att välja Unite Fasteners Technology

Unite erbjuder ett branschledande sortiment av skruv, bult/mutter, blindnit – samt en rad kompletterande infästningsdetaljer och tillbehör – till stålbyggare, bygg- plåtslageri, ventilationsinstallatörer och tillverknings- industri. En skruv är måhända en av byggnadens minsta komponenter, men en obetydlig detalj är den verkligen inte. Att välja rätt skruv, bult, expander eller nit är inte enbart av avgörande betydelse för att byggnaden eller konstruktionen skall nå uppsatta kvalitetskrav och normer. Det är också avgörande för ett smidigt, ergonomiskt och ekonomiskt montage. Byggplåtslageri och stålbyggnation har varit Unites hemmaplan i över 30 år. Med Unite som din starka infästningspartner får du produktvals- support, leveransservice och kvalitet i en klass för sig.

Rätt skruv på rätt plats

Vi erbjuder ett komplett lagerhållning och produktprogram av innovativa lösningar för både klammer och verktyg för applicering av plåttak. Det innebär att vi kan hålla en mycket hög tillgänglighet på våra produkter och ger dig en stor flexibilitet.

Bjarnes System erbjuder också en välutvecklad kundsupport och service för konsultation för alla typer av byggnadsprojekt för att underlätta din vardag med rätt stöd och effektiv hjälp i byggnadsprocessen. Riktlinjerna för vårt arbetssätt handlar nämligen alltid om att leverera värden som kortar byggtiden och gör ditt projektgenomförande så lönsamt som möjligt.

Det är slutresultatet som räknas

Vi anser att fästdonet är en av de viktigaste komponenterna på ett bygge. Skruven, spiken eller niten kan vara skillnaden mellan ett bra och ett dåligt resultat. Det är här vårt kunnande är så avgörande. Det är en trygghet och tillgång för dig som du får på köpet när du väljer Unite. Vi ställer inte bara höga krav på våra produkter när det gäller kvalitet och sortiment, vi satsar dessutom på rådgivning till branschen. Vi vill på ett jordnära sätt förenkla byggandet och göra det lättare för dig att välja ur vårt breda sortiment. Rätt fästdon till rätt jobb är en förutsättning för detta förenklade byggande och för våra kunders lönsamhet.

Snabba och säkra leverenser

Från vår anläggning utanför Uddevalla förser vi kunder över hela Skandinavien med fästdon. En stor del av våra produkter går även på export till andra länder i Europa. Du beställer och vi levererar – snabbt, enkelt och effektivt. Ordning och reda ger den höga leveranssäkerhet och leverans-precision som är våra främsta mål. Behöver du diskutera lösningar och alternativ, har vi en kunnig och serviceinriktad stab av medarbetare som gärna står till tjänst. I vårt produktprogram ingår även gummistosar, spik, nit och installationshjälpmedel för industrin.

Kvalitetssäkring i alla led

Ordning och reda har alltid varit ledord för vår verksamhet. Det visade vi redan 1996 när vi som en av de första leverantörerna till stålbyggnads- branschen certifierade vårt lednings-system enligt ISO9002:1994. För dig innebär det att du i ännu högre grad kan lita på våra produkter, affärsrelationer och leveranser. Kvalitetsarbetet fortsätter och utvecklas ständigt, och i maj 2017 recertifierade vi vårt ledningssystem mot ISO 9001:2015. Vi jobbar idag med ett integrerat verksamhetssystem för både kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Miljöansvar

Miljön ligger oss varmt om hjärtat, och redan hösten 2000 certifierade vi vårt miljöledningssystem enligt ISO14001:1996. Detta integrerades under hösten 2003 i vårt verksamhetssystem. Vi utvecklar kontinuerligt vårt miljöarbete för att säkerställa en minimerad miljöpåverkan och recertifierade oss maj 2017 enligt ISO 14001:2015.

Miljöpolicy, kvalitetspolicy – verksamhetspolicy

Eftersom vi har ett integrerat verksamhetssystem har vi utvecklat våra miljö- och kvalitets policys till en sammanslagen verksamhetspolicy.

Utveckling och tillverkning

Tack vare en tät kontakt med byggbranschen får vi värdefull information direkt från användarna av våra produkter. Den ligger till grund för vårt utvecklingsarbete och vår målsättning att förenkla byggandet och göra våra kunder än mer nöjda. I Uddevalla-fabriken har vi en mycket rationell anläggning där vi förädlar fästdon efter kundens behov. Ordning och reda ger en kostnadseffektiv produktion, vilket dessutom garanterar ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Lägg samman alla fördelar

Kompetens, service, snabba leveranser, kvalitetssäkring och rätt pris. Lägg samman alla fördelar så förstår du att det lönar sig att välja Unite.